OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.Záznam o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu :

Záznam o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Jméno a kontaktní údaje správce a zástupce správce:
E-shop ITALSTYL (www.italstyl.cz)
Ivana Ruggeri, Erbenova 2022/1, 602 00 Brno-Veveří
Miroslava Mandáková, Brod nad Dyjí 14, 691 81 Březí

Účely zpracování:

osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání objednaného zboží zákazníkovi, který si zboží objednal a vystavení dokladu o koupi objednaného zboží – faktury a pro účely účetnictví

Popis kategorií subjektů údajů:

- jméno a příjmení zákazníka
- celá adresa zákazníka
- číslo mobilního telefonu zákazníka
- e-mailová adresa zákazníka

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny:

- České poště v rámci České republiky
- Kurýrní službě v rámci České republiky

Lhůta pro výmaz jednotlivých kategorií:

po 2 letech od zaplacení zakázky

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1:

- listinné dokumenty (faktury) jsou uloženy u Miroslavy Mandákové v Brodě nad Dyjí 14 v uzamčeném objektu pro administrativní účely.
- vystavené faktury s osobními údaji zákazníků jsou uloženy v PS v účetním programu, který je zabezpečen heslem proti zneužití
- poskytnuté údaje prostřednictvím e-shopu www.italstyl.cz výhradně slouží k účelu uzavření kupní smlouvy a dále se neposkytují navíc náš e-shop je zabezpečen heslem proti zneužití. Osobní účet, údaje a informace, které zákazník poskytne, může kdykoliv měnit a mazat v sekci „Můj účet"

V Brně 28.01.2020

Ivana Ruggeri