REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Italstyl nejen boty...

Ivana Ruggeri

IČ: 05745381
DIČ: CZ7153254878
se sídlem Erbenova 2022/1, Brno –sever, Černá pole, 602 00 Brno
zapsané v živnostenském rejstříku č.j.: MMB/0039933/2017 ze dne 25.01.2017 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.italstyl.cz

 

REKLAMACE ZBOŽÍ


Vynasnažíme se vyhovět Vaší žádosti co nejdříve a je nám velmi líto, že musíte zboží reklamovat. Reklamace bude posouzena do 30 dní od uplatnění reklamace kupujícím. Zákazník bude informován o posudku písemně, elektronicky nebo formou SMS (dle domluvy)

Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je tedy nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, aby mohla být reklamace objektivně posouzena a správně vyřízena. Případné prodlení s uplatněním vady zboží při pokračujícím užívání (vadného) zboží by mohlo zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a mohlo by mít vliv i na výsledek reklamačního řízení.

Pro případ reklamace by bylo vhodné uschovat si doklad o koupi. Reklamace se nevztahuje na změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu reklamační lhůty v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu a nebo na vady a nedostatky vzniklé nesprávným používáním, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou, nebo jiného nesprávného neodborného zásahu. Pravidla a zásady správného používání a údržby jsou mimo jiné uvedeny v našich informačních letácích a proto před používáním zakoupeného zboží by bylo vhodné se seznámit s jejich obsahem ( k nahlédnutí i ke stažení níže, na prodejně přikládáme vždy informační leták k účtence).

Doporučený postup při reklamaci zboží:

  1. Pro snadnější způsob vyřízení si můžete stáhnout příslušný formulář, který po vyplnění naskenujte a přepošlete na e-mail: italstyl@hotmail.com , nebo ho můžete vložit do krabice se zbožím k reklamaci
  2. Zboží předložené k reklamačnímu řízení by mělo být zbaveno veškerých zásadních nečistot a hygienicky nezávadné, jinak může být uplatnění záručního nároku odmítnuto
  3. Náklady na dopravu při vrácení hradí zákazník
  4. Neposílejte prosím zboží na dobírku, nebude moci býti přijato

 

ŽIVOTNOST ZBOŽÍ

závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházením. Záruční dobu tedy nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ K REKLAMACI
ITALSTYL

Lidická 697/13
602 00 Brno
adresa elektronické pošty: italstyl@hotmail.com,
telefon +420 737414738

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li okupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

Doporučený postup při vrácení zboží:

  1. Pro snadnější způsob vyřízení si můžete stáhnout příslušný formulář, který po vyplnění naskenujte a přepošlete na el.adresu italstyl@hotmail.com ,nebo ho můžete vložit do krabice se zbožím k vrácení
  2. Zboží předložené k vrácení by mělo být nepoužité, nepoškozené a hygienicky nezávadné a pokud možno v původním obalu
  3. Náklady na dopravu při vrácení hradí zákazník
  4. Neposílejte prosím zboží na dobírku, nebude moci býti přijato

 

Podrobnější informace se můžete dočíst v podmínkách prodeje našeho E-shopu zde:

ITALSTYL OBCHODNÍ PODMÍNKY

Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet (prosíme o všechny Vaše údaje, včetně Vašeho čísla účtu) a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ

ITALSTYL
Lidická 697/13
602 00 Brno
adresa elektronické pošty: italstyl@hotmail.com,
telefon +420 737414738

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ na obuv

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

INFORMAČNÍ LETÁKY (Jak zacházet se zakoupeným zbožím)

OBUV-INFORMAČNÍ LETÁK

KABELKY-BATOHY-BRAŠNY INFORMAČNÍ LETÁK

PENĚŽENKY-INFORMAČNÍ LETÁK